Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SlažanyHľadať
 
 

Internetová stránka obce Sľažany.

Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽAVytlačiť
 

vk.jpgOBEC SĽAŽANY
Sľažany 90 , 951 71 Sľažany

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA
Základnej školy Sľažany , Sľažany 122 ,951 71 Sľažany


I. Kvalifikačné predpoklady :
a) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a odborná a pedagogická spôsobilosť podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) prvá atestácia podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania.

II. Iné kritériá a požiadavky :
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) znalosť legislatívy súvisiacej s riadením školy s právnou subjektivitou ,
c) bezúhonnosť,
d) zdravotnú spôsobilosť,
e) ovládanie štátneho jazyka,
f) komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, aktívna práca s PC.

III. Zoznam požadovaných dokladov :
a) prihláška do výberového konania,
b) profesijný životopis,
c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d) overené doklady o vzdelaní,
e) návrh koncepcie rozvoja školy ( v zmysle § 4 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z.z.) ,
f) potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe,
g) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
h) čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
i) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zák. č. 118/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

IV. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do 02.06.2019 v uzatvorenej obálke s označením : Výberové konanie – Riaditeľ Základnej školy , Sľažany 122, 951 71 Sľažany - NEOTVÁRAŤ, na adresu : Obecný úrad, Sľažany 90 , 951 71 Sľažany.
Termín, čas a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady bude oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.


 
 

Udialo sa v našej obci ...

Hodový futbalový turnaj o pohár starostu obce Sľažany 2019

FC Javor

Rok ubehol veľmi rýchlo a opäť sme sa stretli na Hodovom futbalovom turnaji ulíc o pohár starostu obce Sľažany. Hodová sobota pripadla na 7. september 2019. Už od skorého rána bol na ihrisku OFK čulý ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -webmaster-


 

Beh oslobodenia obce Sľažany

Beh oslobodenia

Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce Sľažany (28. 3. 1945) sa dňa 13. apríla 2019 uskutočnil 3. ročník Behu oslobodenia obce.  Prinášame Vám výsledky behu podľa jednotlivých kategórií.
< ...viac...

Zverejnené 15.4.2019 -webmaster-


 

Hodový futbalový turnaj ulíc o pohár starostu obce Sľažany 2018

FC Hrabina.jpg

Dňa 8. septembra 2018, v hodovú sobotu, sme sa stretli na tradičnom Hodovom futbalovom turnaji ulíc o pohár starostu obce Sľažany. Oproti predchádzajúcemu roku sa turnaja zúčastnilo o jedno družstvo v ...viac...

Zverejnené 13.9.2018 -webmaster-


 

Obecná zabíjačka 2018

Obecná zabíjačka 2018

Obecná zabíjačka 2018 video
viac...

Zverejnené 1.3.2018 -webmaster-


 

Hodový futbalový turnaj o pohár starostu obce Sľažany 2017

Hodový futbalový turnaj o pohár starostu obce Sľažany 2017

Už tradične na „hodovú sobotu“ 9. septembra 2017 sa na ihrisu OFK Sľažany konal HODOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE SĽAŽANY. Tento rok sa turnaja zúčastnili len štyri družstvá. I keď bola úč ...viac...

Zverejnené 11.9.2017 -webmaster-


 

Hodový futbalový turnaj o pohár starostu 2016

Hodový futbalový turnaj o pohár starostu 2016

V sobotu 10. septembra 2016 sa na ihrisku Obecného futbalového klubu v Sľažanoch konal tradičný HODOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE SĽAŽANY.
Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev, ktoré sa ...viac...

Zverejnené 20.9.2016 -webmaster-


 
Položky 1-6 z 12

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Upozornenie

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 13.4.2015 je obec Sľažany monitorovaná kamerovým systémom.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka