Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SlažanyHľadať
 
 

Školstvo

Dejiny školstva v Sľažanoch

V kronike Canonica Visitatia z r. 1779 sa spomína existencia rímskokatolíckej ľudovej školy v Dolných Sľažanoch, neuvádza sa ale, kedy bola škola postavená.

V r. 1788 bola postavená nová škola (jej stavba stála 165 zlatých), chodili do nej deti z Dolných a Horných Sľažian, Hosťoviec, a Žit. sv. Martina. Učiteľom v tejto škole bol Jozef Štrba. Vyučovacím jazykom bola vtedy maďarčina. Tento učiteľ bol aj notárom obce. Táto škola sa nachádzala niže kostola, neďaleko nej tiekol potok, ktorý keď sa rozvodnil, podmýval múry školy, a preto sa v r. 1881 rozhodlo o stavbe novej školy na vhodnejšom mieste.

Základná školaNová škola bola otvorená v r. 1884. Od r. 1911 na nej pôsobil Július benedek, ktorý sa narodil v Bojniciach. Ešte aj vtedy sa vyučovalo po maďarsky, školská dochádzka bola zlá, deti najmä v lete málo chodili do školy. Počas prvej svetovej vojny od 1914 až 1918 sa v škole neučilo. Vyučovať sa začalo až 2. januára 1919, tentoraz už po slovensky.

V r. 1924 bola škola už preplnená (110 žiakov v jednej triede), a preto sa začalo uvažovať o otvorení novej školy v Horných Sľažanoch. Učilo sa v prenajatých priestoroch kaštieľa a v Obecnom dome. Budova školy bola v Horných Sľažanoch postavená až v r. 1938. Od r. 1932 pôsobil na tejto škole ako správca a učiteľ miestny rodák Filip Krta.

Aj po otvorení novej školy v Horných Sľažanoch navštevovalo školu v Dolných Sľažanoch viac ako 100 žiakov, všetci sa učili pod vedením jedného učiteľa, a preto 11.11.1928 bola zriadená druhá trieda a prijatý druhý učiteľ. V r. 1952 bola stará trieda zo zdravotných dôvodov zatvorená a škola mal k dispozícii iba jednu učebňu. V r. 1953/54 bola pre veľký počet žiakov zriadená trojtriedka v kaštieli, v ktorom bolo po oprave vybudovaných 5 učební s príslušenstvom a vodovodom. Medzitým sa dočasne vyučovalo aj vo Velčiciach. V r. 1958 bola v dedine Osemročná stredná škola v kaštieli v parku, na škole pôsobilo 10 učiteľov. Za riaditeľa bol menovaný Kornel Danáš. V r. 1959 bola povinná školská dochádzka predĺžená na 9 rokov.

Spojenie obcí a nová budova

V r. 1960 boli Dolné a Horné Sľažany spojené do jednej obce Sľažany. 1.9.1961 sa spojili aj školy v Dolných a Horných Sľažanoch.
1.9.1963 sa začalo učiť v novej budove, kde sa učí dodnes. Už vtedy kapacitne nepostačovala a učilo sa naďalej aj v starých budovách. Do r. 1964 bol riaditeľom Kornel Danáš, ktorý na škole pôsobil od r. 1958. V r. 1964 bol za riaditeľa vymenovaný Vojtech Bočev zo ZDŠ Sládečkovce, pochádzal z Novej Vsi nad Žitavou, zástupcom sa stal Ján Vykroč, rodák z Velčíc. V r. 1966/67 bola škola ohradená a začalo sa s výstavbou ihriska, ktoré bolo ukončené v r. 1968. najväčšiu zásluhu na jeho vybudovaní mal pán učiteľ Opálený. V školskom roku 1974/75 začala fungovať školská jedáleň v budove v parku. Od tohto roku môžu deti navštevovať aj školskú družinu.
Obsahová prestavba vyučovania sa začala r. 1976/77. V r. 1981/82 bol na škole posledný 9. ročník. Potom končili základnú školu žiaci ôsmeho ročníka. Od školského roka 1998/99 bola znovu zavedená 9 ročná školská dochádzka.

Obdobie po roku 1989

Po revolúcii v novembri 1989 bol zrušený 4. článok ústavy o vedúcej úlohe Komunistickej strany. Došlo k zmenám v našom spoločenskom živote, boli upravené plány, osnovy, oslovovanie sa zmenilo zo "súdruh učiteľ" na "pán učiteľ". V r. 1990 ukončila činnosť Pionierska organizácia, ktorá zastrešovala takmer všetku mimovyučovaciu činnosť školy. V tomto roku došlo k zmene vo vedení školy. Zástupkyňou riaditeľa školy sa stala Terézia Lacová, ktorá pôsobila na škole od r. 1976. Od 1.9.1991 bola do funckie riaditeľky školy menovaná Anna Nociarová, na škole pôsobila od r. 1980.

V r. 1993 bola zriadená a vybavená počítačová učebňa. jej prvé vybavenie tvorili počítače Didaktik M. Ich zakúpenie sponzoroval p. Milan Škorík a Rodičovské združenie. vybavenie učebne sa postupne modernizovalo. V školskom roku 1993/94 získala škola zásluhou p. uč. Pinterovej a p. zást. Lacovej učebne LEGO Dacta, ktoré aj dnes využívajú na vyučovanie a krúžkovú činnosť.
S cieľom upevniť u detí telesné a duševné zdravie, získať ich pre efektívne využívanie voľného času aktívnou mimovyučovacou činnosťou sa v školskom roku 1995/96 škola zapojila do realizácie projektu "Školy podporujúce zdravie". Pri jeho plnení spolupracujeme so SČK a Tj. Dôležitou úlohou je vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, čo vystihuje aj logo škoy pre tento projekt. Od r. 1997 majú naši žiaci možnosť objednať si zošity s týmto logom.

Pre lepšiu možnosť stravovania žiakov ale aj zamestnancov školy bola v r. 1998 zriadená výdajňa stravy v priestoroch školského klubu.
V októbri 1999 bola škola plynofikovaná a priestory skladu paliva sa prebudovali na malú telocvičňu.

Aktívna je mimovyučovacia činnosť pri príprave detí na olympiády v predmetoch matematika, zemepis, chémia, fyzika, biológia, anglický jazyk, nemecký jazyk, náboženská výchova; súťaže talentov v speve, recitácii, športe, maľovaní. Pestrá je aj krúžková činnosť pre účelné využitie voľného času detí.

Za 40 rokov opustilo brány školy vyše 1500 absolventov.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Upozornenie

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 13.4.2015 je obec Sľažany monitorovaná kamerovým systémom.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka